ஹிட்ல(ரி)ர்


சிங்கம் மார்க் சுருட்டுக்கும் சிங்கத்திற்கும் உள்ள தெடர்பை போல் உள்ளது,

அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் பெயர், எப்படி அனைத்திந்தியாவும் திராவிடமும் ஒன்றினையமுடியும், நேற்றிரவு தான் ஹிட்லரின் போர்முறையையும், அரசியலையும் படிக்க நேர்ந்தது. அதில் அவர் ரஷ்யாவுடன் கூட்டணி வைத்துகொண்டும் பின்பு கூட்டணி நாடான அந்த நாட்டின் மீதே படையெடுத்து தோற்றுப்போனார், அதுபோல நமது தமிழ்நாட்டின் ஹிட்ல(ரி)ர் செயலலிதா, கூட்டணிகட்சிளை மறந்து சர்வாதிகாரியாகவே நடந்து வருவது, இவர் தமிழ்நாட்டின ஹிட்லரா அல்லது உலக ஹிட்லரா என்று வியக்கும்வண்ணம் உள்ளது, இந்த தேர்தலிலும் கூட்டனி தர்மத்தை மறந்து கூட்டணி கட்சிகளின் மீதே கைவைக்கிறார்,நாம் ஒன்றும் செய்யவேண்டாம்,

அவர்கள் சண்டையில் அவர்களே தோற்பார்கள், அவர்களே தோற்றாலும், தி.மு.க அதிக ஓட்டு பெற்று வெற்றியடைந்து தமிழ்நாட்டு ஹிட்லரின் அடிபொடிகளை வேருன்றசெய்யாவண்ணம், தீவிர களப்பணியாற்றுவோம், வாருங்கள். நன்றி

இனி மெல்ல அழியுமா தமிழ்

உலகிற்கு வீரத்தையும், நாகரீகத்தையும் எடுத்து கூறிய பெருமை தமிழுக்கும், தமிழருக்கும் உண்டு என்பதை மட்டும் தான் நாம் தமிழில் கூறுகிறோமே தவிர மற்ற அனைத்தும் ஆங்கிலத்தில் தான்,

மேலை நாட்டு நாகரீகத்தை பின்பற்றி, மேலை நாட்டு மோகத்தில் இருக்கும் நாம் எப்படி தமிழை வளப்போம்.

ஆங்கிலம் மட்டுமல் மற்ற மொழிகளையும் கலந்து பேசி புதிய ஒரு மொழியை உருவாக்குவதில் நமக்கும் தெரியாமல் ஓர் ஆர்வம் பிறந்துவிட்டது நம்மில்.

அ என்ற எழுத்து எட்டு என்ற எண் என்பது பலருக்கு தெரியாது.

பழைய கணக்குகள் மற்றும் மருத்துவ குறிப்புகளில்
“எள் அதனை அபலம் எடுத்து ” ஒரு குறிப்பிருந்தால் அதனை எள்ளை 8 பலம் எடுத்து என்று அர்த்தம். பலம் என்பது அளவு.

அந்த தமிழ் எண் கணக்கு பலருக்கு தெரியாமல், அபலம் என்று படித்து அர்த்தத்தை அனர்த்தமாக மாற்றிவிடுகின்றனர்.

இப்படி இருந்நதால் இனி மெல்ல அழியும் தான் தமிழ்

ஆயிரத்தில் ஒருவன்ஆயிரத்தில் ஒருவன் படத்தில் இறுதி வரை கப்பல் வரும் நாம் சோழ நாடு போவோம் என் ற உணர்வுடன் உயிரை விடும் பார்த்திபன்

நினைவு தான் வருகிறது இன்னமும் வேலைவாய்ப்பு அலுவலகதை நம்பும் நம் நிலை