ஆயிரத்தில் ஒருவன்ஆயிரத்தில் ஒருவன் படத்தில் இறுதி வரை கப்பல் வரும் நாம் சோழ நாடு போவோம் என் ற உணர்வுடன் உயிரை விடும் பார்த்திபன்

நினைவு தான் வருகிறது இன்னமும் வேலைவாய்ப்பு அலுவலகதை நம்பும் நம் நிலை

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக